نوآوری در تولید و خدمات

در بازار نباید اختلال ایجاد شود تا نوآوری به ثمر برسد

توسعه پایدار اقتصادی: در گرو تغییر پذیری، نوآوری و استقرار مدیریتی کارآمد بر پایه لیاقت و ایجاد نظمی دائمی و سیستمی تعریف شده با هدف بهبود مستمر و تامین رضایت مشتری می باشد

picture

...

خبرنامه

جهت دریافت آخرین اطلاعات و اخبار شرکت، در خبرنامه ما عضو شوید.

اطلاعات تماس

تلفن: 3319122-0311 و 3319123-0311

فکس: داخلی 104
رایانامه: info@arad-itc.org
شماره پیامک: 30005086

کد آمارگیر